www.dignet.ba | @dignet

Proizvodi


Proizvodi

Microsoft Dynamics NAV   

Microsoft Dynamics NAV jedno je od najpopularnijih poslovnih (ERP) rješenja u svijetu. Koristi ga preko 80.000 poslovnih subjekata u više od 100 zemalja svijeta. Microsoft Dynamics NAV je rješenje čija implementacija utječe na povećanje produktivnosti, smanjenje troškova poslovanja i automatizirano praćenje poslovnih procesa.

Modul Plaća

Modul omogućuje obračun plaće za neograničen broj zaposlenika, neograničen broj primanja i evidentiranje primanja. Modul također omogućuje  simulaciju plaće za jednog zaposlenika, više obračuna tijekom jednog mjeseca, djelomične isplate, obradu obustava i djelomičnih obustava, evidenciju prisutnosti zaposlenika na radu i konačan obračun plaća. Modul je integriran s glavnom knjigom.

Modul Putni nalog

Modul omogućuje evidentiranje dnevnica, relacija i drugih troškova, automatski obračun putnog naloga na temelju unesenih parametara, evidentiranje ukupnih troškova po zaposleniku i izradu odgovarajućih obrazaca za službeni put u inozemstvo. Modul je integriran s blagajnom. Blagajničkom isplatnicom i uplatnicom. I vezan je na evidenciju vozila.

Modul e-Porezna

Modul e-porezna omogućuje da se iz MS navisiona kreiraju file za import u web aplikaciju e-porezne i to PDV obrazac, PDV-K obrazac, ID obrazac i IDD obrazac i na taj naćin uštedi ručni unos podataka na web.

LS Retail

LS Retail je softversko rješenje, odnosno vertikala izgrađena na Microsoft platformi. Ona pokriva sve ključne procese u maloprodaji i omogućuje njihovo automatizacijsko praćenje. Pomaže pri vođenju poslovanja na području POS terminala, poslovodstva maloprodajne lokacije i poslovanja u samoj upravi poduzeća. Uz to sve, riječ je o vjerojatno najsuvremenijem i zasigurno inozemno najrasprostranjenijem takvom rješenju trenutno na tržištu.

LS Hospitality

LS Hospitality je cjelovito rješenje za vođenje ugostiteljstva izgrađeno na Microsoft platformi. Zahvaljujući svojoj izrazitoj mogućnosti prilagodbe, primjena ovog rješenja moguća je u skoro svakoj vrsti ugostiteljstva, primjerice u restoranima brze hrane, restoranima sa svakodnevnom meni ponudom pa sve do dostave na kućnu adresu.

LS Forecourt

LS Forecourt je rješenje izgrađeno na Microsoft platformi koje omogućuje automatizirano vođenje poslovanja benzinskih postaja, ono pokriva sve sektore, u njemu su sadržane Retail, Hospitality i Forecourt industrije. Takva opširnost rješenja potrebna je kako bi se zadovoljili svi funkcionalni zahtjevi takve industrije i kako ne bi bilo potrebe da se poslovanje vodi kroz više zasebnih rješenja. Samo poslovanje se vodi na području POS terminala (blagajne), trgovine, ugostiteljstva pa sve do kontrole benzinskih pumpa.