www.dignet.ba | @dignet

Modul e-Porezna


Modul e-Porezna

Modul e-porezna omogućuje da se iz MS navisiona kreiraju file za import u web aplikaciju e-porezne i to PDV obrazac, PDV-K obrazac, ID obrazac i IDD obrazac i na taj naćin uštedi ručni unos podataka na web.