www.dignet.ba | @dignet

Analiza poslovnih procesa


Analiza poslovnih procesa

Analiza poslovnih procesa obuhvaća sljedeće aktivnosti: utvrđivanje ciljeva i strategije uprave poslovnog subjekta, analizu  postojeće organizacijske strukture poslovnog subjekta i njegove organizacijske sheme, popis poslovnih procesa, opis poslovnih procesa i odnosa među poslovnim procesima, popis poslovne dokumentacije koja se pojavljuje u trgovačkom društvu s mjestima njena  nastajanja i popis softvera koji poslovni subjekt koristi u svom radu.