www.dignet.ba | @dignet

ERP Sistemi


ERP Sistemi

DignetSoftware – usluge:

  • projektiranje i implementacija poslovnog sustava Microsoft Dynamics NAV
  • analiza poslovnih procesa
  • izrada projektne dokumentacije za implementaciju poslovnog sustava
  • održavanje i podrška u radu korisnika
  • edukacija korisnika

Prednosti:

  • mali i prilagodljivi korisniku
  • koncentrirani na potrebe korisnika, a ne na sebe
  • prepoznati kao partner koji dogovorene obaveze prema korisniku izvršava na vrijeme

.

Analiza poslovnih procesa 

Analiza poslovnih procesa obuhvaća sljedeće aktivnosti: utvrđivanje ciljeva i strategije uprave poslovnog subjekta, analizu  postojeće organizacijske strukture poslovnog subjekta i njegove organizacijske sheme, popis poslovnih procesa, opis poslovnih procesa i odnosa među poslovnim procesima, popis poslovne dokumentacije koja se pojavljuje u trgovačkom društvu s mjestima njena  nastajanja i popis softvera koji poslovni subjekt koristi u svom radu.

 

Reinženjering poslovnih procesa

Reinženjering poslovnih procesa predstavlja redizajn poslovnih procesa u svrhu postizanja boljih poslovnih rezultata i boljih performansi u radu poslovnog subjekta. Reinženjering poslovnih procesa podrazumijeva definiranje optimalne organizacijske strukture i optimiziranje poslovnih procesa poslovnog subjekta  kako bi se smanjili troškovi, povećala kvaliteta u radu, povećala proizvodnosti rada i povećala brzina isporuke proizvoda ili usluga.

 

Izrada projektne dokumentacije

Projektna dokumentacija esencijalna je pretpostavka za realizaciju bilo kojeg projekta pa i projekta implementacije informatičkog sustava. Projektna dokumentacija sastoji se od dva temeljna dokumenta: projekta funkcionalnih zahtjeva i izvedbenog projekta. Projektna dokumentacija sadrži: prijedlog optimalne organizacijske strukture poslovnog subjekta i njegove organizacijske sheme sukladno zahtjevima aplikacije, prijedlog poslovnih procesa i relacija među poslovnim procesima sukladno zahtjevima aplikacije, prijedlog poslovne dokumentacije poslovnog subjekta s mjestima njena nastajanja sukladno zahtjevima aplikacije, prijedlog vrste i načina horizontalne i vertikalne komunikacije unutar poslovnog subjekta sukladno zahtjevima aplikacije i prijedlog poslovne dokumentacije poslovnog subjekta s mjestima njena nastajanja sukladno zahtjevima aplikacije. Projektna dokumentacija također uključuje i terminski plan projekta koji sadrži: plan izvođenja projekta, vremenski okvir za realizaciju pojedinih stavaka prilikom  izvođenja projekta,  plan prisutnosti zaposlenika na izvedbi projekta, radne timove, plan faze uvođenja i kontrolne točke po fazama i unutar faza projekta.

Prijenos podataka

Prijenos podataka podrazumijeva prijenos matičnih podataka i početnih stanja. Matični podaci su osnovni podaci o kupcima, dobavljačima, artiklima i računskom planu. Prijenos podataka obuhvaća: izradu procedura za prijenos matičnih podataka, prijenos matičnih podataka, prijenos početnih stanja i provjeru konzistentnosti podataka.

 

Dizajn, postava sustava i razvoj

Dizajn i postavljanje obuhvaćaju oblikovanje poslovnog sustava sukladno poslovnim procesima poslovnog subjekta.  Razvoj podrazumijeva izradu nužnih dorada na poslovnom sustavu te prilagođavanje standardnih izvještaja i izgleda izlaznih dokumenata sukladno potrebama poslovnog subjekta.

 

Edukacija

Edukacija se definira planom školovanja po danim i nastavnim cjelinama. Edukacija podrazumijeva rad sa zaposlenicima na usvajanju znanja rada s implementiranim poslovnim sustavom i razumijevanjem mogućnosti i informacija koje sustav daje. Edukacija podrazumijeva grupni i individualni rad s korisnicima poslovnog sustava.

 

Podrška u radu

Podrška u radu sastoji se u pravilu od pomoći krajnjem korisniku u korištenju pojedinih funkcionalnosti, dodatnom educiranju korisnika, instalacije service-packova Microsofta i usklađivanja sa zakonskim promjenama.