www.dignet.ba | @dignet

Prijenos podataka


Prijenos podataka

Prijenos podataka podrazumijeva prijenos matičnih podataka i početnih stanja. Matični podaci su osnovni podaci o kupcima, dobavljačima, artiklima i računskom planu. Prijenos podataka obuhvaća: izradu procedura za prijenos matičnih podataka, prijenos matičnih podataka, prijenos početnih stanja i provjeru konzistentnosti podataka.