www.dignet.ba | @dignet

Modul Putni nalog


Modul Putni nalog

Modul omogućuje evidentiranje dnevnica, relacija i drugih troškova, automatski obračun putnog naloga na temelju unesenih parametara, evidentiranje ukupnih troškova po zaposleniku i izradu odgovarajućih obrazaca za službeni put u inozemstvo. Modul je integriran s blagajnom. Blagajničkom isplatnicom i uplatnicom. I vezan je na evidenciju vozila.