www.dignet.ba | @dignet

Modul Plaća


Modul Plaća

Modul omogućuje obračun plaće za neograničen broj zaposlenika, neograničen broj primanja i evidentiranje primanja. Modul također omogućuje  simulaciju plaće za jednog zaposlenika, više obračuna tijekom jednog mjeseca, djelomične isplate, obradu obustava i djelomičnih obustava, evidenciju prisutnosti zaposlenika na radu i konačan obračun plaća. Modul je integriran s glavnom knjigom.