www.dignet.ba | @dignet

Podrška u radu


Podrška u radu

Podrška u radu sastoji se u pravilu od pomoći krajnjem korisniku u korištenju pojedinih funkcionalnosti, dodatnom educiranju korisnika, instalacije service-packova Microsofta i usklađivanja sa zakonskim promjenama.