www.dignet.ba | @dignet

Izrada projektne dokumentacije


Izrada projektne dokumentacije

Projektna dokumentacija esencijalna je pretpostavka za realizaciju bilo kojeg projekta pa i projekta implementacije informatičkog sustava. Projektna dokumentacija sastoji se od dva temeljna dokumenta: projekta funkcionalnih zahtjeva i izvedbenog projekta. Projektna dokumentacija sadrži: prijedlog optimalne organizacijske strukture poslovnog subjekta i njegove organizacijske sheme sukladno zahtjevima aplikacije, prijedlog poslovnih procesa i relacija među poslovnim procesima sukladno zahtjevima aplikacije, prijedlog poslovne dokumentacije poslovnog subjekta s mjestima njena nastajanja sukladno zahtjevima aplikacije, prijedlog vrste i načina horizontalne i vertikalne komunikacije unutar poslovnog subjekta sukladno zahtjevima aplikacije i prijedlog poslovne dokumentacije poslovnog subjekta s mjestima njena nastajanja sukladno zahtjevima aplikacije. Projektna dokumentacija također uključuje i terminski plan projekta koji sadrži: plan izvođenja projekta, vremenski okvir za realizaciju pojedinih stavaka prilikom  izvođenja projekta,  plan prisutnosti zaposlenika na izvedbi projekta, radne timove, plan faze uvođenja i kontrolne točke po fazama i unutar faza projekta.