www.dignet.ba | @dignet

Reinženjering poslovnih procesa


Reinženjering poslovnih procesa

Reinženjering poslovnih procesa predstavlja redizajn poslovnih procesa u svrhu postizanja boljih poslovnih rezultata i boljih performansi u radu poslovnog subjekta. Reinženjering poslovnih procesa podrazumijeva definiranje optimalne organizacijske strukture i optimiziranje poslovnih procesa poslovnog subjekta  kako bi se smanjili troškovi, povećala kvaliteta u radu, povećala proizvodnosti rada i povećala brzina isporuke proizvoda ili usluga.